Стратегии/системи за залагане и управление на банката

Ако обичате да залагате на футбол, дори и да не сте "професионалисти" е добре да отчитате колко всъщност харчите за това хоби и по какъв начин. За начало е важно да знаете каква сума общо сте готови да заложите за единица време. Общата сума, която отделяте за залагане обикновено се нарича "банка" или банкролл (bankroll). По какъв начин ще разпределите банката си за отделните залози е от ключово значение за вашия успех. При едни и същи прогнози и успеваемост банката ви след определен брой залози ще бъде много различна в зависимост от начина, по който разпределите всеки залог.

Има различни подходи, най-популярните от които ще споменем по-долу. Най-общо можем да ги разделим на стратегии при които увеличаваш залога при загуба и такива, при които го намаляваш. Може, разбира се, да се залага една и съща сума всеки път, но тогава разчитате на това че познавате изходите на двубоите значително по-добре от букмейкъра. Преди да се спрете на своята система е важно да решите кое е по-важно да спечелите повече или да не загубите всичко - съответно дали сте склонни да увеличите залога, за да компенсирате една загуба или да намалите залога и да минимизирате рисковете.

Мартингейл

Доста разпространена стратегия за залагане, но и криеща сериозни рискове. При загуба залагащият удвоява залога си и при положение, ще коефициента е 2.0 или повече, то при първа печалба реализира поне 1 единица печалба. При печалба се започва от начало. Разчита се на това, че рано или късно играчът ще "уцели". Удвояването на залога обаче може бързо да изразходва цялата банка на играча. Дори при добра успеваемост на прогнозите са възможни лоши серии и затова такава стратегия не се препоръчва.

Лабушер (ред на числата)

Това също е способ за залагане, при който се предвижда увеличаване на залога за покриване на евентуални загуби. В началото се вземат ред числа, чийто сбор е равен на сумата, която искаш да спечелиш. Например ако искаш 100 лв., пишеш следния ред: 20 20 20 20 10 10, все едно разделяш сумата на 4 печалби по 20 лв. и 2 по 10. Всеки пореден залог е равен на сумата от първото и последното число. При печалба задраскваш тези 2 числа, а при загуба дописваш в началото на реда техния сбор. И в този случай коефициентът не трябва да е по-нисък от две. Когато задраскаш всички числа си спечелил набелязаната сума.

Ако при мартингейл, за да сме на печалба ни трябва успеваемост над 50%, то при тази система теоритично с успеваемост над 33% ще успеем да задраскаме цялата редица. И тук проблемът идва от увеличаването на всеки следващ залог при поредица от загуби. При положение, че банката ни е ограничена, то рискуваме да изгубим всичко.

Процент от банката

За да се избегне възможността да загубим цялата си банка, бихме могли всеки път да залагаме само фиксиран процент от нея. Така теоритично няма как да загубим всичко. Процентът всеки може да определи индивидуално - според вида залози, които прави, според уменията си да предвижда изхода и според склонността си да рискува повече за по-големи печалби. Такъв подход е сравнително прост и се препоръчва за начинаещите. На някой може да му стори нелогично да намалява залога си при загуба и да го увеличава при печалба, но както казахме редно е да определим приоритетите си.

Value betting (залог с добра стойност)

Ако залагаме процент от банката си обаче, как да направим така че да максимизираме печалбите и при последващи загуби сумата ни да не клони към нула? На кои мачове да заложим? Каквато и система за залагане да използваме в крайна сметка трябва да прогнозираме изходите на пазарите по-добре от букмейкъра, за да реализираме някаква печалба.

Изходите на мачовете не са напълно случайни събития, за това и букмейкърите определят различни коефициенти за 1, Х и 2, а не 1/0.33=коеф.3.03 за всеки изход. Ако букмейкърът е определил коефициент 3.50 за Х, то следователно той смята, че вероятността това да се случи е 1/3.50=29%. Ако вие считате, че вероятността за Х е по-ниска, то този залог няма стойност. Следва да се залага само, ако считате, че вероятността събитието да се случи е по-голяма от вероятността определена от букмейкъра - такъв залог е с добра стойност (value bet). Ако оценявате вероятностите правилно, в дългосрочен план винаги ще сте печеливши.

Критерий на Кели

Да речем, че вече сме намерили мач с добра стойност. Колко обаче да заложим и към коя стратегия да се придържаме? Ако сме убедени, че залогът ни е с добра стойност и залагаме процент от банката си, то оптималната сума, която има смисъл да рискуваме е пресметната от американеца Джон Лари Кели младши. Формулата му гласи: F = (n*Р – (1 – Р))/n) където F е процентът от банката ни, който е оптимално да заложим, P - вероятността за успех на залога ни, n - нетна печалба от единица залог (коефициента на букмейкъра - 1). При начална банка 100 лв., изчислена вероятност на събитието от 33% (0.33) и коефициент 3.40 следва да заложим (((2.4*0.33-(1-0.33))/2.4))*100 лв = (0.122/2.4)*100 лв = 5%*100лв = 5 лв. Разбира се, недостатъкът тук е че стратегията е печеливша само в дългосрочен план (при множество залози) и само при правилно изчислена вероятност на всяко събитие. Следователно тази стратегия не е особено подходяща за начинаещи.

За реализирането на тази стратегия не е достатъчно просто да познаваме по-често отколкото не, но и правилно да оценяваме собствените си възможности.


Времето в някои футболни градове:
Weather London
Das Wetter Munich
El Tiempo Madrid
Il Meteo Turin